MLMH wspiera młodych pasjonatów marketingu

2018/12/12 14:33

Dom mediowy MullenLowe MediaHub został Złotym Sponsorem Koła Naukowego Marketingu „Target” przy Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Umowa dotyczy współpracy w całym 2019 r.

Koło Naukowe Marketingu „Target” zrzesza kilkudziesięciu aktywnych i pełnych marketingowej pasji studentów. Regularnie organizuje spotkania, prelekcje i warsztaty z udziałem praktyków branży marketingowej. To grupa profesjonalnych młodych ludzi, którzy swoją zawodową przyszłość łączą z branżą marketingową.


W ramach Koła działa kilka sekcji odpowiedzialnych za różne obszary: Public Relations, Media Reklamowe, Badania Ilościowe i Jakościowe, Rozwój i Psychologia, Sharks Competition, Finanse i Graphic Design.


Koło prowadzi liczne aktywności, których celem jest rozwój osobisty i dzielenie się wiedzą, wśród nich: sondy uliczne, badania marketingowe, przygotowywanie fachowych artykułów oraz wykłady i szkolenia. Flagowym wydarzeniem Koła jest organizowany cyklicznie DZIEŃ REKLAMY, który odbywa się w formie debaty oksfordzkiej.


Złoty Sponsor Koła Naukowego ma możliwość prezentacji własnego stanowiska firmowego przy głównej auli Wydziału Zarządzania. Jest także zapraszany do prowadzenia własnych prelekcji lub warsztatów. W ramach współpracy jest także promowany we wszystkich materiałach prasowych i na konferencjach organizowanych przez Koło.