Koronawirus 2020. Wpływ epidemii na zachowania konsumentów

2020/03/23 13:28

Zachęcamy do zapoznania się z drugą falą badań dotyczących wpływu koronawirusa na zachowania koncumentów

W porównaniu z poprzednią falą badania (realizowaną w dniach 7-9 marca) gwałtownie wzrósł odsetek konsumentów, którzy deklarują ograniczenie swojej aktywności poza domem, takich jak: spotkania na mieście ze znajomymi (71%), podróże po Polsce (65%) oraz jazda komunikacją miejską (61%).

Są to bardzo duże zmiany w deklaracjach konsumentów wskazujące, że gwałtownie wzrosła świadomość zagrożenia związanego z epidemią koronawirusa. Jednak, naszym zdaniem, nie świadczy to jeszcze o panice, lecz o wzroście skłonności do stosowania się do zaleceń związanych z unikaniem kontaktów społecznych.

 


 

 

 

  

 

W porównaniu z poprzednią falą badania konsumenci deklarują, że częściej będą przyjmować więcej witamin (34%). Zapewne stoi za tym przekonanie, że doprowadzi to do wzrostu odporności organizmu.

 

 

Wzrósł znacząco odsetek osób, które zamierzają dokonywać zakupów przez Internet  (Z10% w poprzedniej fali badania, do 23% w obecnej fali). Prawdopodobnie wraz z rozszerzaniem się epidemii i przedłużającym się czasem ograniczeń, odsetek osób dokonujących zakupów przez Internet będzie się zwiększać.

Może się również okazać, że w przypadku części konsumentów epidemia koronawirusa przyczyni się do zmiany postaw z negatywnej na pozytywną wobec zakupów przez Internet i będą oni korzystać z tej formy zakupów także gdy zagrożenie epidemiczne minie. Chodzi o te osoby, które do tej pory nie kupowały przez internet, ale w związku z epidemią wyrobią sobie w sobie nawyk/zmienią postawę, która okaże się trwałym elementem ich zachowań konsumenckich. 

Z kolei wśród osób korzystających wcześniej z e-zakupów, epidemia zwiększy częstość dokonywania zakupów przez internet lub rozszerzy je na nowe kategorie produktowe.

 

 
 

 

Ponadto wyniki naszego badania pokazują, że konsumenci w związku z epidemią koronawirusa częściej maja zamiar: oglądać telewizję (30%), oglądać filmy i seriale w internecie (26%), korzystać w mediów społecznościowych (24%) oraz słuchać radia (21%).

Widać wyraźnie, że ograniczenie kontaktów społecznych związanych z wychodzeniem z domu spowoduje, z jednej strony zwiększenie aktywności konsumentów w Internecie (media społecznościowe, zakupy, platformy streamingowe), a z drugiej, także większą konsumpcję mediów tradycyjnych (telewizja, radio).

 

Demografia

 

Płeć

Wyniki naszego badania pokazują ponadto, że występują różnice demograficzne, jeśli chodzi o zmianę zachowań w związku z epidemią koronawirusa.

Okazuje się, że kobiety w większym stopniu niż mężczyźni zmieniają swoje zachowania w związku z epidemią.

Kobiety częściej będą:

- chodziły pieszo (21% vs mężczyźni 11%)

- dokonywały zakupów przez Internet (27% vs. mężczyźni 18%)

- przyjmowały więcej witamin (38% vs. mężczyźni 28%)

Kobiety rzadziej będą:

- uprawiały sport (25% vs mężczyźni 15%)

- spotykały się ze znajomymi (80% vs. mężczyźni 61%)

- korzystały z komunikacji miejskiej (68% vs. mężczyźni 54%)

 

Ponadto kobiety deklarują, że częściej będą:

- oglądały TV (35% vs. 25% mężczyźni)

- słuchały radia (23% vs. 18% mężczyźni)

- korzystały z mediów społecznościowych (30% vs. 17% mężczyźni)

- oglądać filmy i seriale w Internecie (33% vs 18% mężczyźni).

Wyniki wskazują na to, że zagrożenie związane z epidemią koronawirusa zdecydowanie silniej wpływa na zmianę zachowań kobiet niż mężczyzn i na dodatek w różnych sferach funkcjonowania społecznego i konsumpcyjnego.

Otwartym pozostaje pytanie, czy te zachowania kobiet świadczą o wyższym poziomie lęku, czy też o ich większym nastawieniu prospołecznym i gotowości do stosowania się do oficjalnych zaleceń.

 

 

Wiek

Pewne różnice w odniesieniu do zmian zachowań zaobserwowano w różnych grupach wiekowych.

Osoby powyżej 55 roku życia w największym stopniu deklarują zmniejszenie podróżowania komunikacją miejską (68%) oraz zwiększenie częstości chodzenia pieszo (25%).

Co ciekawe ta grupa wiekowa (55+) deklaruje zwiększenie zakupów dokonywanych przez Internet (23%) na podobnym poziomie jak osoby w wieku 25-34 lata (24%) i na poziomie wyższym niż osoby w wieku 45-54 lat (19%) oraz osoby wieku 35-44 lat (22%). W grupie wiekowej 18-24 lata odsetek deklarujących zwiększone zakupy przez Internet wyniósł 27%.

 

Jeśli chodzi o zmianę częstotliwość korzystania z mediów tradycyjnych oraz obecności w Internecie, to wszystkie grupy wiekowe deklarują zwiększenie częstości zachowań związanych z tego rodzajami mediów. Wyniki badania wskazują, że:

- w największym stopniu zwiększenie oglądania telewizji deklarują osoby w wieku 25-34 lata (36%) oraz osoby powyżej 55 roku życia (30%)

- częstsze słuchanie radia niż inne grupy wiekowe deklarują osoby w wieku 35-44 lata (28%)

- osoby w wieku 18-24 lata w największy stopniu deklarują zwiększenie częstości korzystania z platform streamingowych (35%) oraz mediów społecznościowych (30%).