CZAS NA JAKOŚĆ – NASZA DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCA PODSUMOWUJE MINIONY ROK.

27 grudnia 2017

Czas na jakość - i coraz mniej na bylejakość. Takim jednym zdaniem podsumowałabym mijający 2017 rok – mówi Ewa Góralska, nasza Dyrektor Zarządzająca.

Był to rok trudny, dynamiczny, dostarczający wyzwań, które w dużej mierze są weryfikacją jakości rynku medialnego dla wszystkich jego podmiotów: zarówno reklamodawców, domów mediowych, jak i dysponentów mediów.

Szczęśliwie, ale i również nie bez dużego znaku zapytania, zaczynamy podążać w kierunku demistyfikacji rynku digital, który słowa: dane, brand safety, transparency, frauds, data security, odmieniał w mijającym roku przez wszystkie możliwe przypadki. Reklamodawcy podpisują się pod zasadami najlepszych praktyk, które gwarantują bezpieczeństwo zarówno ich danych, kontekst, w którym ma miejsce komunikacja, oraz jakość tej komunikacji (ulubione słowo roku: viewability ).

Ochrona danych osobowych

Sankcje związane z nieprzestrzeganiem europejskiej ustawy związanej z zaostrzoną ochroną danych osobowych GDPR (General Data Protection Regulation, polskie RODO), które mogą być nadane reklamodawcom od maja 2018 roku, budzą wiele pytań o przyszłe możliwości dotarcia z komunikacją w internecie w sposób zgodny z prawem.

W tym roku wydają się być w niewielkim stopniu przygotowani do tego sami dysponenci mediów, nie mówiąc już o podmiotach pośredniczących lub reklamodawcach. Zatem czas na jakość danych, jakość kontentu, transparentny model rozliczeń i, miejmy nadzieję. modyfikację sposobu wynagradzania w kierunku bardziej cywilizowanych stawek biznesowych.

Telewizja

Poszukiwanie lepszej jakości treści widoczne było również na rynku telewizyjnym. Wyzwaniem staje się zmieniający się wzór konsumpcji tego medium. Widzimy odpływ widzów do rosnących w Polsce platform takich jak Netflix czy Showmax, oferujących jakościowy kontent telewizyjny, a wzrost tzw. binge watching staje się wyzwaniem w pozyskaniu telewizyjnego odbiorcy reklam.

Następuje podniesienie oczekiwań i standardów widzów - zdecydowanie trudno już jest zadowolić ich średniej jakości programami. Dowodem tego jest brak spektakularnych sukcesów, jeśli chodzi o oglądalność nowych produkcji tradycyjnych stacji, czy też mało udany launch nowych kanałów niszowych.

Prognozujemy kontynuację tych zmian i duże wyzwania dla stacji linearnych w zwiększaniu swoich przychodów nie tylko poprzez inflacje kosztów reklam.

Domy mediowe

I ostatecznie coraz bardziej widoczna jest w końcu jakość, jeśli chodzi o zakres usług domów mediowych. Kolejny rok big data i rosnących oczekiwań w zakresie analityki i wykorzystania danych, stawia przed domami mediowymi prawdziwe wyzwania, ale również ogromne szanse.

Rosnąca w wyniku dynamicznego rozwoju technologii ilość danych, fundamentalnie zmienia rolę domów mediowych i agencji reklamowych oraz ich podstawowy produkt. Jesteśmy pewni, ze za 5 lat nie będzie już wielu z wykonywanych obecnie w domach mediowych zawodów (zostaną zautomatyzowane).

Wyraźnie natomiast widać, nawet już w tym roku, że stanowiska zarówno analityczne jak i kreatywne, odpowiedzialne za interpretację danych, szukanie insightów, kreację, będą coraz ważniejsze w budowaniu przyszłych strategii i taktyk opartych o policzalne dane. To stawia przed domami mediowymi prawdziwą szansę na rzeczywiste uczestniczenie w biznesowym sukcesie klientów - a to, jeżeli stanie się standardem, podniesie jakość tego rynku w sposób znaczący. Czego sobie i wszystkim życzę.